Ogłoszenia Domu Studenta

SKIEROWANIE DO DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce mogą odbierać osobiście skierowanie do Domu Studenta od dnia 26.09.2019 r. od godziny 8.00 do 15.00 w pokoju 131 A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

Przyznane miejsca dla I roku na rok akademicki 2019/2020

Ogłoszenia Domu Studenta

WOLNE MIEJSCA W DOMU STUDENTA (stan na dzień 11.10.2019 r.)

Informujemy, że w Domu Studenta jest wolnych 13 miejsc w następujących pokojach:

-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju  3 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju 3 - osobowym z własną łazienką
-   trzy miejsca w pokoju  3 - osobowym z własną łazienką dla kobiet lub mężczyzn
-   trzy miejsca w pokoju  3 - osobowym z własną łazienką dla kobiet lub mężczyzn
-   jedno miejsce dla kobiety w pokoju 3 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   dwa miejsca dla mężczyzn w pokoju 2 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju 2 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 2 - osobowym
-   jedno miejsce dla mężczyzny w pokoju 2 - osobowym ze wspólną łazienką z pokojem 3 - osobowym (współlokator student z programu Erasmus).

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy składać w pokoju 131 w bud. Uczelni I piętro.Lista osób, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta (wnioski złożone do 20.08.2019 r.)        

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ogłoszenia Domu Studenta

Informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020 można składać w następujących terminach:

- od 15 maja 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. w przypadku studentów kontynuujących naukę na wyższych latach studiów,
- do 20 sierpnia 2019 r. w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów.

 Student może ubiegać się o przyznanie miejsca także po wyznaczonych terminach, jeżeli są wolne miejsca.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie miejsca w DS zobowiązane są do złożenia w Sekcji ds. Pomocy Materialnej (pok.131 bud. A) wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (wg załączonego wzoru).

Dnia 14.08.2019 r. - pokój 131 będzie czynny do 12.30.

Dnia 16.08.2019 r. - pokój 131 będzie nieczynny.

wniosek doc

wniosek pdf

Przyznane miejsca dla wyższych roczników na rok akademicki 2019/2020

Ogłoszenia Domu Studenta

Lista osób, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta (wnioski złożone do 15.06.2019 r.)        

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

OPŁAT ZA DOM STUDENTA DOKONUJEMY NA RACHUNEK

98 1090 2066 0000 0001 1167 7915

 
 


 

Ogłoszenia Domu Studenta

UWAGA STUDENCI !


Od dnia 01 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Proszę o dokonywanie opłat za dom studenta na rachunek:

98 1090 2066 0000 0001 1167 7915

 

Jednocześnie informujemy, że poprzedni rachunek zostanie zamknięty z końcem lutego 2019 r.,

w związku z czym wszystkie wpłaty będą wracały do nadawcy.

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Zakwaterowanie w Domu Studenta może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 od dnia 26.09.2019 r. W sobotę i niedzielę można zamieszkać w DS po okazaniu skierowania na portierni a wszystkie formalności meldunkowe zostaną dopełnione w poniedziałek.

Zakwaterowanie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wskazanej w skierowaniu, tj. od 01.10.2019 r. Po upływie tego terminu student traci miejsce w Domu Studenta.

Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) dowód osobisty lub w przypadku studentów zagranicznych paszport,
2) imienne skierowanie wystawione przez Dział Organizacji i Spraw Osobowych,
3) dowód wpłaty kaucji w wysokości 200,00 zł,
4) wypełniony formularz meldunkowy oraz kwestionariusz (druki dostępne są w DS).  

WPŁATA ZALICZKI

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta zobowiązane są dokonać wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc danego roku akademickiego w wysokości 100,00 zł w terminie:

1) do 10 sierpnia 2018 r. – w przypadku studentów, którzy kontynuują naukę i złożyli wniosek do 15 czerwca 2018 r.

2) do 10 września 2018 r. – w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów, którzy złożyli wniosek do 25 sierpnia 2018 r.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej wymienionych terminach, student traci prawo do miejsca w DS.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Ogłoszenia Domu Studenta

UWAGA !
Zmiana numeru rachunku bankowego od 01.01.2019 r. 

Wszelkie opłaty związane z pobytem w Domu Studenta należy uiszczać
na wskazany numer rachunku bankowego:
Wierzyciel: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnica
ul. Sejmowa 5 A
59-220 Legnica
Numer rachunku bankowego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915            

WPŁATA KAUCJI

Ogłoszenia Domu Studenta

Mieszkaniec przed zakwaterowaniem zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 200,00 zł tytułem kaucji na poczet ewentualnych braków w sprzęcie, zniszczeń oraz końcowego rozliczenia opłat.

 

Kontakt

Ogłoszenia Domu Studenta


DOM STUDENTA

ul. Mickiewicza 10    59-220 Legnica

tel: Administrator  +48 76 723 24 00   

tel. Ochrona   +48 76 723 24 01  24/H

Administrator Domu Studenta - Agata Niedziela

email: niedzielaa@pwsz.legnica.edu.pl