Ogłoszenia Domu Studenta

Przyznane miejsca dla wyższych roczników na rok akademicki 2019/2020

Ogłoszenia Domu Studenta

Lista osób, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta (wnioski złożone do 15.06.2019 r.)        

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ogłoszenia Domu Studenta

Informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020 można składać w następujących terminach:

- od 15 maja 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. w przypadku studentów kontynuujących naukę na wyższych latach studiów,
- do 20 sierpnia 2019 r. w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów.

 Student może ubiegać się o przyznanie miejsca także po wyznaczonych terminach, jeżeli są wolne miejsca.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie miejsca w DS zobowiązane są do złożenia w Sekcji ds. Pomocy Materialnej (pok.131 bud. A) wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (wg załączonego wzoru).

wniosek doc

wniosek pdf

Wolne miejsca w domu Studenta

Ogłoszenia Domu Studenta

WOLNE MIEJSCA W DOMU STUDENTA

Informuję, że na dzień 15 marca 2019 r. w Domu Studenta są wolne 4 miejsca, w tym 1 dla kobiety oraz 3 dla mężczyzn

1. miejsce dla kobiety w pokoju trzyosobowym ze wspólną łazienką z pokojem dwuosobowym,

2. miejsce dla mężczyzny w pokoju trzyosobowym z łazienką,

3. miejsce dla mężczyzny w pokoju dwuosobowym ze wspólną łazienką z pokojem trzyosobowym,

4. miejsce dla mężczyzny w pokoju trzyosobowym ze wspólną łazienką z pokojem dwuosobowym,

Osoby chcące ubiegać się o miejsce w Domu Studenta powinny zgłaszać się do pok. 131 w bud. A PWSZ im. Witelona w przy ul. Sejmowej  5 A.


Administrator Domu Studenta

Agata Niedziela




UWAGA STUDENCI !

Od dnia 01 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Proszę o dokonywanie opłat za Dom Studenta na rachunek:

98 1090 2066 0000 0001 1167 7915

 

Jednocześnie informujemy, że poprzedni rachunek zostanie zamknięty z końcem lutego 2019 r.,

w związku z czym wszystkie wpłaty będą wracały do nadawcy.







 


 

Ogłoszenia Domu Studenta

UWAGA STUDENCI !


Od dnia 01 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

Proszę o dokonywanie opłat za dom studenta na rachunek:

98 1090 2066 0000 0001 1167 7915

 

Jednocześnie informujemy, że poprzedni rachunek zostanie zamknięty z końcem lutego 2019 r.,

w związku z czym wszystkie wpłaty będą wracały do nadawcy.

ZAKWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Zakwaterowanie w Domu Studenta może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia 26.09.2018 r. W sobotę i niedzielę można zamieszkać w DS po okazaniu skierowania na portierni a wszystkie formalności meldunkowe zostaną dopełnione w poniedziałek.

Zakwaterowanie powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wskazanej w skierowaniu, tj. od 01.10.2018 r. Po upływie tego terminu student traci miejsce w Domu Studenta.

Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania zobowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) dowód osobisty lub w przypadku studentów zagranicznych paszport,
2) imienne skierowanie wystawione przez Dział Organizacji i Spraw Osobowych,
3) dowód wpłaty kaucji w wysokości 200,00 zł,
4) wypełniony formularz meldunkowy oraz kwestionariusz (druki dostępne są w DS).  

WPŁATA ZALICZKI

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce w Domu Studenta zobowiązane są dokonać wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc danego roku akademickiego w wysokości 100,00 zł w terminie:

1) do 10 sierpnia 2018 r. – w przypadku studentów, którzy kontynuują naukę i złożyli wniosek do 15 czerwca 2018 r.

2) do 10 września 2018 r. – w przypadku kandydatów przyjętych na I rok studiów, którzy złożyli wniosek do 25 sierpnia 2018 r.

W przypadku niedokonania wpłaty w wyżej wymienionych terminach, student traci prawo do miejsca w DS.

SKIEROWANIE DO DOMU STUDENTA

Ogłoszenia Domu Studenta

Osoby, którym zostało przyznane miejsce mogą odbierać osobiście skierowanie do Domu Studenta od dnia 26.09.2018 r. od godziny 8.00 do 15.00 w pokoju 131 A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Dnia 29.09.2018 r. (sobota) również  można odebrać skierowania.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Ogłoszenia Domu Studenta

UWAGA !
Zmiana numeru rachunku bankowego od 01.01.2019 r. 

Wszelkie opłaty związane z pobytem w Domu Studenta należy uiszczać
na wskazany numer rachunku bankowego:
Wierzyciel: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnica
ul. Sejmowa 5 A
59-220 Legnica
Numer rachunku bankowego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915            

WPŁATA KAUCJI

Ogłoszenia Domu Studenta

Mieszkaniec przed zakwaterowaniem zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 200,00 zł tytułem kaucji na poczet ewentualnych braków w sprzęcie, zniszczeń oraz końcowego rozliczenia opłat.

 

Kontakt

Ogłoszenia Domu Studenta


DOM STUDENTA

ul. Mickiewicza 10    59-220 Legnica

tel: Administrator  +48 76 723 24 00   

tel. Ochrona   +48 76 723 24 01  24/H

Administrator Domu Studenta - Agata Niedziela

email: niedzielaa@pwsz.legnica.edu.pl